Log in
updated 8:44 AM EEST, May 21, 2018

Στην Άμφισσα η πρώτη μετεγκατάσταση καταυλισμού Ρομά σε οργανωμένο οικισμό

Άμφισσα: Η πρώτη μετεγκατάσταση καταυλισμού Ρομά σε οργανωμένο οικισμό.

Ανοίγει ο δρόμος για ευρείες μετεγκαταστάσεις καταυλισμών σε όλη τη χώρα. Βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης.

Με στόχο την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση και την ενδυνάμωση των Ρομά όλης της χώρας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, μέσω της Ειδικής Γραμματείας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, προωθεί δυο βασικές παρεμβάσεις που αφορούν στη στεγαστική υποστήριξη και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά.

Οι παρεμβάσεις απορρέουν από το Νόμο 4483/17 και εξειδικεύονται με την εφαρμοστική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 412, τεύχος Β, Αριθμ. οικ. ΡΟ 64) που υπεγράφη στις 12/2/2018. Ρυθμίζουν την μεταβατική μετεγκατάσταση Ρομά που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα εντός κατάλληλα οργανωμένων χώρων, με την ταυτόχρονη παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν:

  1. Μεταβατικές μετεγκαταστάσεις

 Στην κατεύθυνση της διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και της κοινωνικής ένταξης του συνόλου των ωφελουμένων, η προσωρινή μετεγκατάσταση σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους αποτελεί παρέμβαση μεταβατικού χαρακτήρα. Οι Ρομά βγαίνουν από τα πρόχειρα παραπήγματα και ζουν σε οργανωμένα οικιστικά πλαίσια που συνδέονται με τις λειτουργίες της πόλης.   

Α. Δήμοι, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιο και ιδιώτες παραχωρούν την έκταση.

Β. Η Ειδική Γραμματεία εκπονεί το σχεδιασμό του οικισμού με την υποστήριξη τεχνικής ομάδας που απαρτίζεται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Δήμους.

Γ. Ο Δήμος με βάση το σχεδιασμό υλοποιεί μελέτες υποδομών κοινής ωφέλειας, μεριμνά για την εγκατάσταση οικίσκων και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, οργανώνει και εποπτεύει τη λειτουργία των χώρων μετεγκατάστασης.

Δ. Ο Δήμος και η Ειδική Γραμματεία οργανώνουν τις προδιαγραφές για το  διαγωνισμό προμήθειας των οικίσκων.

Ε.  Στο πλαίσιο των χώρων αυτών οι Δήμοι παρέχουν υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης, υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου καθώς και  υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη.

ΣΤ. Ένα από τα καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος αποτελεί η οργάνωση των οικισμών βάσει  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Περιλαμβάνει όλα τα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα και περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων. Από την πλευρά τους, οι ωφελούμενοι υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα, αποδέχονται το σύνολο των όρων του Εσωτερικού Κανονισμού, εξοφλούν τους εκδιδόμενους λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλλουν τα επιβαλλόμενα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα προς τον οικείο δήμο, συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τον έλεγχο της κατάστασης των  οικίσκων κλπ.

1α. Το παράδειγμα της Άμφισσας.

Το αμέσως προσεχές διάστημα προωθείται η δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης στη θέση Κάμινος του Δήμου Δελφών για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης σε 45 οικογένειες με πληθυσμό 250 περίπου ατόμων. Στην εν λόγω έκταση θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες υποδομές για την εγκατάσταση 45 οικιών και Πολύκεντρου για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών και κοινόχρηστων χώρων. Στον οργανωμένο χώρο θα λειτουργήσει Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης και βάσει εξατομικευμένης προσέγγισης με στόχο την σταδιακή αλλά πλήρη ένταξη του πληθυσμού.

Το μοντέλο οργάνωσης του οικισμού συγκροτείται σε οικιστικές ενότητες, «γειτονιές», με δημόσιο χώρο, πλατεία και εσωτερικό πάρκο. Η χωροθέτηση, ο αρχιτεκτονικός- βιοκλιματικός σχεδιασμός και η τυπολογία των οικιών λαμβάνουν υπ’ όψη τις αρχές του αστικού σχεδιασμού της πόλης, τα τοπικά δεδομένα και τις φυσικές ιδιαιτερότητες του οικοπέδου.

          Το ΦΕΚ για την Άμφισσα είναι πιλοτικό καθώς εμπεριέχει όλα τα απαιτούμενα για τις χωρικές μετεγκαταστάσεις που ακολουθούν.  

 

  1. Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης

Για τις περιπτώσεις που η προσωρινή μετεγκατάσταση δεν είναι άμεσα εφικτή, λόγω έλλειψης διαθέσιμου και κατάλληλου χώρου, στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, προωθείται η εγκατάσταση προσωρινών ή κινητών μονάδων υγιεινής και ατομικής καθαριότητας, οικίσκων πολλαπλών χρήσεων κλπ.

Ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης της εκάστοτε περιοχής, θα πραγματοποιούνται και ενέργειες περιβαλλοντικής υγιεινής (π.χ. απεντομώσεις, μυοκτονίες, χαλικοστρώσεις). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης, θα προσφέρονται από τον φορέα υλοποίησης συνοδευτικές υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ένταξη στις περιοχές παρέμβασης από παράλληλες κοινωνικές δομές,  όπως τα Παραρτήματα Ρομά.

Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και οικίσκοι πολλαπλών χρήσεων, το συγκρότημα αυτών των δομών μαζί με το Παράρτημα Ρομά αποτελούν ένα «Πολύκεντρο» όπου μεταξύ άλλων θα λαμβάνουν χώρα η μαθησιακή υποστήριξη, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες για την ενδυνάμωση γυναικών κ.α.

Η παρέμβαση για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης αφορά εγκαταστάσεις ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής και σύσταση και λειτουργία Ομάδων Βελτίωσης  Συνθηκών Διαβίωσης.

Αναλυτικότερα:

  • Οι εγκαταστάσεις ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής περιλαμβάνουν α) υγειονομικά containers, τα οποία ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού και των αναγκών του πληθυσμού μπορεί να διαθέτουν τουαλέτες, νιπτήρες και ντουζιέρες και βοηθητικούς χώρους και β) μονάδες πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ή κατασκευή δεξαμενών πλύσης ιματισμού με στέγαστρο.
  • Οι Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης έχουν σκοπό τη λειτουργία των δομών ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής, τη στήριξη του πληθυσμού παρέμβασης και την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

 

 

 

Σχόλια  

+91 #1 EGO 24-04-2018 20:48
Είναι που θα απομάκρυνε ο Δήμαρχος τους γύφτους (Ρόμα ...) . Προεκλογικά ψέματα. Και τελικά για να έχουν οι γύφτοι καλύτερη διαβίωση, όλοι οι υπόλοιποι θα μετράμε κλέφτες. ΑΙΣΧΟΣΣΣΣΣΣΣ
+90 #2 EGO 24-04-2018 20:54
Και συνεχίζω . Ρε υπεύθυνοι (αν) άξιοι στην περιοχή δεν χρειάζονται "ρομα" υποδομές και θέσεις εργασίας χρειαζόμαστε. Αυτούς τους ταισουμε μια ζωή. Για μας ποιος θα ενδιαφερθεί??????????????????? ??????
+55 #3 Ερεβος 24-04-2018 22:23
Μας κλέβουνε,μας ρημαζουνε,τώρα θα τους φτιάξουμε και σπίτια.Πληρωνε ραγιά να ζήσουν οι ρομα.Πεφτουν οι μάσκες και βλέπουμε τα μουτρα σας που παρακαλάνε για ψηφαλακια.Ανθελληνες δεν σας ξεχνάμε θα τα πληρώσετε όλα αυτά.
+39 #4 Ρομά τζάμπα σπίτι 25-04-2018 00:00
Φυλετικός ρατσισμός ναζιστικού τύπου. Οι μεν (ρομά) δικαιούνται τα πάντα, τώρα και σπίτια απλώς επειδή είναι ρομά, οι δε (όλοι εμείς) υπάρχουν μόνο για να πληρώνουν και να εξυπηρετούν τους μεν και να τους παίρνουν τα σπίτα. Έλεγα κι εγώ που θα πάει το πλεόνασμα 4%. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους "πατριώτες" που έβγαλαν τη σημερινή κυβέρνηση για να γλυτώσουν τον ΕΝΦΙΑ και να μην τους πάρει το σπίτι η τράπεζα!!!! Και προς πληροφόρησή σας, "πατριώτες", η κάλπη ΔΕΝ είναι παιδική χαρά...
+39 #5 ΑΝΕΡΓΟΣ 25-04-2018 09:51
Θέλω και γω σπίτι τζάμπα..που κάνουμε αιτήσεις για αλλαγή ράτσας;
+50 #6 Γύφτος 25-04-2018 10:25
Απόλυτη αποτυχία του Δημάρχου Δελφών σε όλα τα επίπεδα. Απεδείχθη εντελώς ακατάλληλος για το ρόλο, πού συγκυριακά παίζει. Οι ολέθριες αποφάσεις του θα στιγματίσουν εσαεί την πόλη της Άμφισσας. Απαιτείται η συσπείρωση των κατοίκων ώστε να απαλλαγεί η περιοχή από το σημερινό αποτυχημένο δημοτικό σχήμα.
+41 #7 ανωνυμος 25-04-2018 12:30
Φιλε ερχονται εκλογες να μην τους καλοπιασουμε?θα πανε να ψηφισουν κανα 2 φορες και ολα μελι γαλα.
+50 #8 Αυτά είναι 25-04-2018 15:43
Δήμαρχε ψάχνεις ψήφους.45 οικογένειες που βρέθηκαν στην Άμφισσα?Θα φέρεις και από αλλού εγκληματίες?Όλοι η πρέζα στην Άμφισσα διακινείται από τους γύφτους,όλες οι κλοπές από τους γύφτους.ελεος!!!και εμείς στο έλεος τους! Δήμαρχε εγώ προτείνω την μετεγκατάσταση σου...
+36 #9 slobodan 25-04-2018 17:22
ΑΙΣΧΟΣ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ Τ.Ε.Ι.. ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΤΥΠΟΥ ''ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΛΗ.......'' ΑΛΛΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ''ΧΑΡΗ'' ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.ΡΕ ΒΡΡΡΡΡΤ
+24 #10 PAN 26-04-2018 13:11
ΑΙΣΧΟΣ. ΟΥΤΕ ΤΑ ΓΗΠΑΙΔΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Η ΜΟΛΙΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΙΓΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ. ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
+29 #11 ενεργος πολιτης 26-04-2018 13:17
Μαθανε ..οτι ειμαστε για τα πανηγυρια και πλακωσανε και οι γ.. συγνωμη οι ρομα ηθελα να πω.το εχει σκεφτει καλα ο δημος που παει να φερει 250 νοματεους , που θα φανε , πως θα συντηρηθουν ; Θα βρωμησουν ακομη περισσοτερο μια βρωμικη πολη ( κατα γενικη ομολογια ) , θα κατακλεψουν οτι εχει μεινει ορθιο και θα μας βουλιαξουν στα ναρκωτικα.Μην βιαστουν καποιοι μωροφιλοδοξοι ταχα προοδευτικοι να κατηγορησουν τους αλλους για ρατσιστες.Ναι στου ντοπιους ρομα που μενουν σε σπιτια και εχουν δουλεια και εχουν ενταχθει στον κοινωνικο ιστο της περιοχης , οχι σε ρομα μετεγκαταστασης . Δεν ξερω αν ο δημαρχος το δεχτηκε κανοντας συναλλαγη με την κεντρικη διοικηση για κατι αλλο ( πχ χρωστουμενα ΕΥΔΑΠ) αλλα δημαρχος δημου Δελφων ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ αλλα δημαρχος ρομα.Η πολη εχει αναγκη απο αναπτυξη , δουλειες και κοσμο και οχι επιδοματουχους ρομα. Σε αλλη περιπτωση να τους παρει σπιτι του και αυτος και οι αντιδημαρχοι του και η Φωτιου πρωτη και καλυτερη.Οταν πριν χρονια εφτιαξαν στο ιδιο μερος καταυλισμο με συγχρονους οικισκους , μεσα σε λιγες μερες ειχαν κατασρταφει ολα και ειχαν πωληθει τα υλικα το ιδιο μαλλον θα γινει και τωρα και θα μας μεινουν οι γ... ρομα.
+18 #12 Αμπελαλε 28-04-2018 17:35
Και επιδοματα κοντα στα 1.500 ευρω και σπιτι.......αυτα ειναι....Αντε γεια αρε καταντιααααα
+17 #13 Σαλωνας 28-04-2018 23:30
Δεν θα μείνει τπτ όρθιο. ..
+1 #14 Neos 03-05-2018 00:00
Ελληνα Φορολογούμενε Σαλωνίτη....που δεν έχεις δουλεια για τα παιδιά σου και φευγουν στην Αθήνα και κάθε Μεγαλούπουλη για ένα κομμάτι ψωμί, που 50 χρόνια σε αυτόν τον τόπο το μόνο που άλλαξε είναι το κυκλοφοριακό...δώσε και ένα σπίτι στους Ρομά από τη Βουλγαρία, από την Ρουμανία από τα Σκόπια, από το Πακιστάν. Μην είσαι τσιγγούνης .....τα επιδόματα δεν είναι για σένα, ο Σάλωνας δεν σου ανήκει....σου ανήκε! Ο Δήμος απεφάνθη! Εύγε! Ένα σωρό λεφτά γιατί όλο το πρόβλημα του Σάλωνα ήταν που θα μείνουν οι Ρομά. Μια επένδυση να κρατήσει το νέο κόσμο στον τόπο του δεν έκανε.....η επένδυση στους Ρομά θα φέρει ανάπτυξη! Αν συνεχίσουνε και οι κλοπές εκεί να δείτε! Βρε είστε για Κλάματα αλλά ευτυχώς έρχονται εκλογές! Το άλλο θέμα που λυπάμαι είναι ότι κοιμόμαστε όρθιοι! Με τιναχτόβεργες έπρεπε να τους πάρουμε, έναν έναν! ποιους? ο νοών νοήτο! Καληνύχτα Σάλωνα.....η υποβάθμισή σου συνεχίζεται!!!!ΛΥΠΑΜΑΙ κι αναρρωτιέμαι....μας αξίζει? Ϊσως!!!!!!

Προσθήκη νέου σχολίου

Προσοχή: Τα σχόλια ελέγχονται από διαχειριστή πριν δημοσιευτούν, με εξαίρεση τα σχόλια των εγγεγραμένων χρηστών, τα οποία δημοσιεύονται αυτόματα με ευθύνη του σχολιαστή-μέλους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης. Μηνύματα που δεν συμμορφώνονται με τους όρους δεν δημοσιεύονται ή/και αποσύρονται. Η συμμετοχή στον σχολιασμό θεμάτων σημαίνει την αποδοχή των κανόνων λειτουργίας της ιστοσελίδας. Υβριστικά ή/και απειλητικά μηνύματα μπορεί να επιφέρουν τις ανάλογες νομικές συνέπειες.

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση