Log in
updated 5:28 PM EET, Mar 16, 2018

Χρήσιμες πληροφορίες για την ΤΟΜΥ Άμφισσας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ (ΤΟΜΥ ΆΜΦΙΣΣΑΣ)

 • Η ΤΟΜΥ Άμφισσας εγκαινιάστηκε στις 29/1/2018 και κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας έχουν εγγραφεί 650 άτομα. Ανήκει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Συστεγάζεται με το Κέντρο υγείας Άμφισσας (πρώην ΠΕΔΥ) στο δεύτερο όροφο του ΙΚΑ Άμφισσας.
 • Το ωράριο λειτουργίας της ΤΟΜΥ Άμφισσας:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  8:00 – 15:00

 

Χρήσιμες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις:

Τι είναι η ΤΟ.Μ.Υ.;

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας)

 • Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας συστάθηκαν με το νόμο 4486/2017-ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017 για τη «Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».
 • Η ΤΟΜΥ είναι το πρώτο σημείο επαφής στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Έργο της είναι η δωρεάν φροντίδα υγείας, οι  δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην κοινότητα.
 • Η Ομάδα Υγείας αποτελείται από οικογενειακούς ιατρούς (γενικούς ιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους), νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό. Η Ομάδα Υγείας Άμφισσας αποτελείται προσωρινά (μέχρι την επαναπροκύρηξη των θέσεων που δεν καλύφθηκαν) από μία Γενική Ιατρό, μία Παθολόγο, μία Νοσηλεύτρια, μία Κοινωνική Λειτουργό, Διοικητικό Προσωπικό.

Ποιοί έχουν δικαίωμα να εγγραφούν; 
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δελφών. Άτομα που διαμένουν προσωρινά στο Δ. Δελφών λόγω εργασίας, σπουδών κτλ. μπορούν να εγγραφούν και να μετεγγραφούν κατά την επιστροφή τους στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους στην αντίστοιχη ΤΟΜΥ (όπου έχει συσταθεί).

 • Οι κάτοικοι του Δήμου Δωρίδας και πολίτες που τυχόν βρίσκονται στην περιοχή και χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας εξυπηρετούνται από την ΤΟΜΥ στη βάση της δωρεάν δημόσιας παροχής υγείας χωρίς όμως να εγγράφονται.
 • Όλοι οι ενήλικες και τα ανήλικα παιδιά άνω των 14 ετών (οι μικρότερες ηλικίες δεν εξυπηρετούνται μέχρι να προσέλθει Παιδίατρος).
 • Όλοι οι ασφαλισμένοι (ανεξαιρέτως ασφαλιστικού φορέας) και ανασφάλιστοι πολίτες

Πώς γίνεται η εγγραφή;

Η εγγραφή γίνεται στο γραφείο του Διοικητικού Προσωπικού. Απαιτούνται 1.φωτοτυπία ταυτότητας, 2.φωτοτυπία αποδεικτικού της μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ κτλ), 3. ο αριθμός ΑΜΚΑ, 4. αίτηση που παρέχεται από την υπηρεσία.

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 105, η οποία παρέχεται από την υπηρεσία, δηλώνοντας τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.

- Σε περίπτωση που ο λογαριασμός είναι σε άλλο όνομα από τον ενδιαφερόμενο συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 105, η οποία παρέχεται από την υπηρεσία, δηλώνοντας τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.

- Σε περίπτωση εγγραφής ανήλικου τέκνου απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση εγγραφής ατόμου που βρίσκεται υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Γιατί πρέπει να εγγραφώ στην ΤΟΜΥ/οικογενειακό ιατρό;

Εάν εγγραφώ στην ΤΟΜΥ μπορώ να επιλέξω έναν ιατρό από τους διαθέσιμους, ο οποίος θα θεωρείται ο οικογενειακός προσωπικός μου ιατρός.

-Ο οικογενειακός μου ιατρός θα έχει καταγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό σύστημα το ιατρικό μου ιστορικό, στο οποίο θα μπορεί να ανατρέχει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ιατρικών μου αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και η δυνατότητα πρόληψης προβλημάτων υγείας που υποβόσκουν ή που πιθανόν θα δημιουργηθούν λόγω κληρονομικότητας.

-Το ιατρικό μου ιστορικό θα είναι αναγνώσιμο και από το υπόλοιπο σύστημα δημόσιας υγείας (κέντρα υγείας, νοσοκομεία) με την εισαγωγή του ΑΜΚΑ στο ηλεκτρονικό σύστημα. Έτσι θα αποφεύγεται η «ταλαιπωρία» μου με την επανάληψη του ιατρικού ιστορικού μου σε κάθε ιατρό με κίνδυνο την ελλιπή παράθεση των απαραίτητων στοιχείων.

-Η ομάδα υγείας μπορεί να παρακολουθεί τα χρόνια προβλήματα υγείας που τυχόν υπάρχουν (π.χ. υπέρταση, διαβήτης, ΧΑΠ, κατάθλιψη), να προγραμματίζει τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις (π.χ. μαστογραφία, test PAP), να προάγει συνολικά την υγεία (π.χ. διακοπή καπνίσματος), να παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες του συστήματος υγείας, όταν χρειάζεται, να αντιμετωπίζει τα επείγοντα προβλήματα υγείας, όταν αυτά δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά, να παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, όταν αυτή χρειάζεται. 

-Η κοινωνική λειτουργός μπορεί να παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση για παροχές οικονομικής ενίσχυσης, για την αξιοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα, να παραπέμπει σε αρμόδιους φορείς κατά περίπτωση.

 Μπορώ να απευθύνομαι σε όλες οι ειδικότητες της ομάδας υγείας και να αναφέρω τις ιατρικές ή και τις συναισθηματικές ανάγκες μου / πρόβληματά μου, ώστε να εξυπηρετούμαι κατάλληλα και αποτελεσματικά.  Η ομάδα υγείας δεσμεύεται από το ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Η εγγραφή είναι δεσμευτική;

Η εγγραφή δεν επιφέρει καμιά υποχρέωση στον χρήστη των υπηρεσιών.

Πληρώνω;

Η παροχή όλων των υπηρεσιών της ΤΟΜΥ είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες (ασφαλισμένους και ανασφάλιστους).

Εάν μου τύχει κάτι επείγον;

Μπορούν να αντιμετωπιστούν επείγοντα προβλήματα υγείας όταν αυτά δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά.

Εάν μου τύχει κάτι επείγον εκτός ωραρίου λειτουργίας της ΤΟΜΥ;

Απευθύνομαι κατ’ ευθείαν στο νοσοκομείο.

Μπορώ να έρθω να γράψω τα φάρμακά μου/τις εξετάσεις μου;

Σκοπός της ΤΟΜΥ είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας βάσει του ιατροκοινωνικού μοντέλου. Για να έχω αποτελεσματική και ποιοτική ιατρική φροντίδα και να μπορώ να προλαμβάνω τυχόν προβλήματα υγείας θα πρέπει να έχω συστηματική παρακολούθηση από τον οικογενειακό προσωπικό μου ιατρό. Η αποσπασματική και χωρίς συνέχεια απεύθυνση σε αυτόν δεν θα έχει το επιθυμητό για την υγεία μου αποτέλεσμα.

Υπό τη συγκεκριμένη λογική:

 • Μπορώ να απευθύνομαι στην ΤΟΜΥ για ιατρική εξέταση, για τη συνταγογράφηση των ιατρικών εξετάσεών μου και των φαρμάκων μου μετά από ραντεβού.
 • Μπορώ να απευθύνομαι στην ΤΟΜΥ για νοσηλευτικές υπηρεσίες πχ. μέτρηση πίεσης, ενεσοθεραπεία κτλ.
 • Μπορώ να απευθύνομαι στην ΤΟΜΥ για τις υπηρεσίες της κοινωνικής λειτουργού αναφέροντας ψυχοκοινωνικά ζητήματα που με απασχολούν πχ. προσωπικά συναισθηματικής φύσεως ζητήματα, φροντίδα χρόνιων ασθενών, συμβίωση με ΑμεΑ, απορίες αναφορικά με τυχόν επιδόματα που δικαιούμαι/ κοινωνικές υπηρεσίες που μπορώ να απευθυνθώ .

Η ομάδα υγείας και το διοικητικό προσωπικό δεσμεύεται από το ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

 

Μπορώ να μην επιλέξω οικογενειακό ιατρό;

Μπορώ να εγγραφώ ΜΟΝΟ στην ΤΟΜΥ χωρίς να επιλέξω οικογενειακό ιατρό και να χρησιμοποιώ ΜΟΝΟ τις νοσηλευτικές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες της κοινωνικής λειτουργού ΑΛΛΑ ΟΧΙ των ιατρών.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Προσοχή: Τα σχόλια ελέγχονται από διαχειριστή πριν δημοσιευτούν, με εξαίρεση τα σχόλια των εγγεγραμένων χρηστών, τα οποία δημοσιεύονται αυτόματα με ευθύνη του σχολιαστή-μέλους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης. Μηνύματα που δεν συμμορφώνονται με τους όρους δεν δημοσιεύονται ή/και αποσύρονται. Η συμμετοχή στον σχολιασμό θεμάτων σημαίνει την αποδοχή των κανόνων λειτουργίας της ιστοσελίδας. Υβριστικά ή/και απειλητικά μηνύματα μπορεί να επιφέρουν τις ανάλογες νομικές συνέπειες.

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση